Home > Tulkojumi, ZenPencils > Invictus (ZenPencils)

Invictus (ZenPencils)

Interpretācijas autora piezīmes:

Šis netiek uzskatīts par tulkojumu, jo vienkārši nav iespējams pārtulkot dzejoļus vai poēmas un ja tu uzskati, ka tu vari, tu melo pats sev. Protams tu vari pārtulkotu viņu vārds vārdā, bet vai tad viņš nezaudēs savu jēgu? Bet kas gan ir dzejolis bez savas jēgas?

Labi beigšu te spriedelēt. Šis ir mans pirmais mēģinājums pasniegt dzejoli latviešu valodā, tāpēc lūdzu nespriediet par pašu dzejoli pēc šās interpretācijas. Pats dzejolis man ir ļoti tuvs, tāpēc spriediet labāk pēc oriģināla http://en.wikipedia.org/wiki/Invictus

Tukots1 Tukots2

Tulkots3

Tulkots4 Tulkots5Tulkots6Tulkots7

Oriģināla vārdu autors: Vilijams Ernests Henlejs
Zīmējumi: zenpencils.com (Gavin Aung Than) Twitter: @zenpencils
Latviešu valodā interpretējis: Ainārs Bērziņš

Orģināls: http://zenpencils.com/comic/william-ernest-henley-invictus/

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: